bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Acrotel Elea beach

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Acrotel Elea beach - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Elea Village е един малък рай на Халкидики, заобиколен от природата и в непосредствена близост до морето. Хотелът е идеален избор за бюджетна спокойна почивка в Гърция. Хотел изолиран, удобен и елегантен, с приятелски и професионален персонал, готов да изпълни вашите желания!.

Просторен и добре поддържан комплекс с общо 9 сгради, които са разположени на парцел с площ 18,600 м. Популярен семеен комплекс, Elea Village е идеалното място за релаксираща и вълнуваща почивка в приятна обстановка.

Местоположение на Acrotel Elea beach, Халкидики

Elea Village е разположен на брега на морето в Елиа Никити (известно също като Акти Елиас) - село курорт, намиращо се на 12 км от най-големия град на Ситония - Никити и на около час и половина път с кола от Солун.

Адрес: Елиа Никити, Greece

Удобства в Acrotel Elea beach

Насладете се на плуване в басейна, заобиколен от градина, пълна с маслинови дървета, палмови дървета и всякакви цветя. Насладете се на слънцето, четене на книга и се отпуснете с приятелите си в спокойна и вълшебната атмосфера с изглед към морето. Рецепция с места за сядане, интернет достъп и безжична локална мрежа (срещу заплащане), телевизор, паркинг.

Срещу допълнително заплащане: тенис кортове, велосипеди под наем.

Стаи и настаняване в Acrotel Elea beach

Стаи - 80. Светли и добре обзаведени с душ / WC, сешоар, телефон, сателитна телевизия, мини хладилник, климатик, балкон или тераса.

Хранене, ресторанти и барове в Acrotel Elea beach

Elea Village разполага с ресторант с уникална гледка към залив Торонеос. Богата шведска маса със средиземноморски ястия, в комбинация с архитектурата на мястото, определено ще съблазни сетивата ви.

Бар-басейн с полезен и винаги дискретен персонал. През нощта всичко изглежда по-различно! Цялото място се превръща в бар до басейна с музика, коктейли и спокойно настроение за незабравими магически моменти.

За децата

Детска площадка, детски басейн.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

531лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
867лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
850лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1387лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
671лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1208лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
839лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1242лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
744лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1214лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
425лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
694лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
252лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
453лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
319лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
520лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
559лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
828лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1386лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1990лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
503лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
906лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
979лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1449лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
638лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1040лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
559лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
828лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1569лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2240лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
957лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1561лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
699лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1035лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1119лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1656лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
587лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1057лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2161лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3335лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
420лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
621лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1259лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1863лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1204лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1741лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
420лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
621лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
336лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
604лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
699лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1035лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1398лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2070лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
839лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1510лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1021лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1491лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
839лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1242лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
420лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
621лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
755лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1359лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
420лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
755лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
4042лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5686лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1478лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2082лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1398лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2070лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1095лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1497лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1417лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1954лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
979лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1449лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
699лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1035лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3742лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4682лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4042лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5686лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2554лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3729лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1095лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1497лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
912лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1248лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2797лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4475лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
699лв
629лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1035лв
931лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
730лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
998лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
730лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
998лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
559лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
828лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1958лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3132лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
559лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
828лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
839лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1242лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2380лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3589лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
912лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1248лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4042лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5451лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3201лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4544лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
878лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1348лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3021лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4631лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1277лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1747лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1095лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1497лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3742лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4917лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1175лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2114лв
9-16 Окт
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1398лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2070лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
979лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1449лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2673лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3680лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
912лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1277лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1248лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1747лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1459лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1996лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1234лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1704лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4042лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5686лв
20-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
730лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
998лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1277лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1747лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2554лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3729лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2887лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4062лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
944лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1447лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
979лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1449лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1398лв
1-6 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2237лв
1-6 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1601лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2272лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2077лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2875лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
912лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1248лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1724лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2429лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3742лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4682лв
13-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1095лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1497лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1398лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2070лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3201лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4544лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
744лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1214лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
699лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1035лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1398лв
28.06-03.07
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2070лв
28.06-03.07
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2001лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2840лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1398лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2237лв
6-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
839лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1242лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
839лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1242лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2401лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3408лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
559лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
828лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2265лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3474лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4277лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5351лв
26.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3742лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4682лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2189лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2995лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1459лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1996лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
912лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1248лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2597лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3603лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
839лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1242лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3601лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5112лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2001лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3008лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
699лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1035лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
420лв
29.06-02.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
621лв
29.06-02.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
559лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
828лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1398лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2070лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2593лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3801лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1398лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2070лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
979лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1449лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1119лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1656лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2801лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4211лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3025лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4670лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
979лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1449лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1064лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1534лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1848лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2654лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1740лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2546лв
16-24 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2189лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2919лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2995лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4261лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1095лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1497лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2189лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3196лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1277лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1747лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3941лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5552лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3742лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4917лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2554лв
2445лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
3729лв
3569лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-4%
2994лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3934лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1095лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1497лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3742лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5152лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1095лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1277лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1459лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1497лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1747лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1996лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
730лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
998лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2189лв
9-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3196лв
9-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1459лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1996лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
547лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
749лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3464лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4874лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3025лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4670лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2801лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4211лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
839лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1242лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
839лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1342лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1063лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1734лв
16-26 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
979лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1449лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1678лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2237лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2484лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3580лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
420лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
621лв
26-29 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
420лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
979лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
621лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1449лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1678лв
1510лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2685лв
2416лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2643лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4053лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
420лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
699лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
621лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1035лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3025лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4670лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
979лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1449лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3025лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4670лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1678лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2685лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1958лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3132лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1161лв
13-21 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1698лв
13-21 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1678лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2685лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3630лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2936лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5225лв
14-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4110лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2493лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3223лв
15-25 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3835лв
15-23 Юли
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4901лв
15-25 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
420лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
699лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
621лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1035лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1119лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1656лв
15-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1095лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1497лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4619лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6230лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1277лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1747лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1824лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2496лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3742лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4917лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3448лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4858лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3899лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5228лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5196лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7009лв
26.07-04.08
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1095лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1497лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3448лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4858лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3464лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4874лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1824лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2663лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
912лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1248лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3448лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4858лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2887лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4062лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1459лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1996лв
16-24 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1095лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1497лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1604лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2007лв
19-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
912лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1052лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1248лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1455лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2252лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3050лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1848лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2855лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2936лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4110лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1321лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2026лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1678лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2484лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2801лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4211лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3457лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5337лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1510лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2316лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
140лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
207лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1614лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2554лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
574лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
977лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2009лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3418лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
425лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
694лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1435лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2442лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
425лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
694лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2401лв
2161лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
3609лв
3248лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
979лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1449лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4234лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6096лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
979лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1449лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2161лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3335лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1958лв
1762лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3132лв
2819лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2001лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3008лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
839лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
979лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1242лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1449лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2161лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3335лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
749лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
950лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1133лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
9328лв
1-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

30 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1737лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
13355лв
1-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

30 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1296лв
2-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2001лв
2-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
566лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
868лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1398лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2070лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2643лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4053лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1958лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3132лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2161лв
7-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5444лв
7-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3168лв
7-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
7838лв
7-16 Юли
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
420лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
559лв
8-12 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
621лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
828лв
8-12 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2161лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3335лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
559лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
839лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
828лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1242лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2001лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2840лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
559лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
828лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2643лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4053лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2593лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3025лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4003лв
13-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4670лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
907лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1306лв
13-16 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4317лв
15-28 Юли
1 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6499лв
15-28 Юли
1 възрастни, 2 деца

13 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2738лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4148лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
566лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
868лв
15-18 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1484лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2323лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2306лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3481лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
420лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
621лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1068лв
961лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2404лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3473лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1571лв
1414лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3243лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4648лв
18-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
730лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
998лв
21-25 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2919лв
21-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4261лв
21-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4042лв
3638лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
5686лв
5118лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
912лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1248лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1824лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2663лв
23-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
730лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
998лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5346лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7024лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3941лв
25.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5552лв
25.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4277лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5351лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
547лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
749лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1095лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1598лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4433лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6246лв
28.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3742лв
3528лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-6%
4917лв
4636лв
28.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-6%
3899лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5458лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5228лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
7320лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2138лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2810лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2189лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2995лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3742лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5152лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3119лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4183лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
730лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
998лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2138лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2810лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1277лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1747лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2729лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3660лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1095лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1497лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1478лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2082лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5346лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
7024лв
15-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
730лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
998лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4042лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5686лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1095лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1497лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3464лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4874лв
19-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4059лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5536лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1436лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2141лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
699лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1035лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2643лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4053лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3025лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2801лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4354лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3741лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2401лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4002лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3408лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5344лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1210лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1742лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
699лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
979лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1035лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1449лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2237лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3580лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
699лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1035лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3601лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4810лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1398лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2237лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1281лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1817лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1729лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2668лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1678лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2484лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1699лв
6-15 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2605лв
6-15 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
979лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1449лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2265лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3474лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1678лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2484лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1133лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1737лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
638лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1040лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
531лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
867лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1063лв
26.09-01.10
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1902лв
26.09-01.10
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1441лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2280лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1729лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2801лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2668лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4211лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
839лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1242лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
280лв
26-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
414лв
26-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1601лв
1441лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
17878лв
26.06-02.08
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2406лв
2166лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
26571лв
26.06-02.08
2 възрастни, 2 деца

37 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
839лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1242лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1678лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2685лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2593лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4003лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
699лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1035лв
28.06-03.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
559лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
828лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1678лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2685лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2401лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2241лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3609лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3416лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
420лв
30.06-03.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1678лв
30.06-12.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
621лв
30.06-03.07
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2484лв
30.06-12.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1678лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2484лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2401лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3408лв
30.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1398лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1678лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2643лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2070лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2685лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4053лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2001лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2840лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
566лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1133лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
868лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1737лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2593лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3801лв
1-7 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1398лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2070лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2001лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2401лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2840лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3408лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
979лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1449лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
839лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1398лв
4-14 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1242лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2070лв
4-14 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1398лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2237лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2001лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3457лв
3112лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3008лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5068лв
4561лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
699лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1035лв
5-10 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1678лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2685лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2593лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4003лв
5-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1958лв
6-13 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2897лв
6-13 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
839лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1259лв
6-15 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1242лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1863лв
6-15 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
9024лв
06.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
12783лв
06.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

28 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
979лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1449лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1921лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2726лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1678лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2685лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2161лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3168лв
9-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
699лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1035лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
19334лв
10.07-15.08
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
27791лв
10.07-15.08
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1133лв
11-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1398лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2265лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1737лв
11-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2070лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3474лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
979лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1119лв
1007лв
12-20 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
1449лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1656лв
1490лв
12-20 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
699лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1021лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1204лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1035лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1491лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1741лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1872лв
14-23 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2118лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2778лв
14-23 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3125лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2128лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3303лв
15-22 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
559лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
882лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
828лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1284лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1888лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
13074лв
15.07-21.08
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2895лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
18041лв
15.07-21.08
2 възрастни, 1 дете

37 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2001лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3070лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3008лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4480лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
944лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1447лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3461лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5105лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1987лв
16-25 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2893лв
16-25 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1149лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1619лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1934лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2739лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3339лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4749лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1009лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1412лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2749лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4091лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3174лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4382лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1116лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1620лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1052лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1455лв
19-25 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3608лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5017лв
19-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
912лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1459лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1248лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1996лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
365лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2554лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
533лв
20-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3494лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2554лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4926лв
21-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3729лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
6939лв
21-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3464лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4874лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1231лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
9375лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1735лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
13302лв
21.07-29.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро